Điều khoản sử dụng website Sale24h.vn

Điều khoản sử dụng

1. Đồng ý và chấp nhận các điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là những quy định về việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, những thông tin từ Sale24h.vn mà người sử dụng phải chấp nhận. Người dùng đều phải tuân thủ và bị ràng buộc theo những điều khoản mà Sale24h.vn đưa ra. 

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với một trong những điều khoản sử dụng chúng tôi đề ra thì bạn có thể ngừng lại việc sử dụng và truy cập những dịch vụ của Sale24h.vn. 

2. Truy cập trang Web

Thông tin mà bạn cung cấp cho Sale24h.vn cần đảm bảo về tính chính xác và cập nhật mới nhất. Tên tài khoản và mật khẩu hoặc những thông tin liên quan đến an minh và bảo mật của website bạn đều phải giữ bảo mật.  

Sale24h.vn có quyền được thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ và những thông tin mà Sale24h.vn cung cấp. Việc thay đổi này có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào, không cần thông báo trước. Nếu người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của Sale24h.vn thì bạn có thể sẽ cần phải cung cấp thông tin đăng ký mà chúng tôi yêu cầu. 

3. Thương hiệu

Bạn chỉ được phép sử dụng thương hiệu trong trường hợp sự cho phép của Sale24h.vn bằng văn bản cụ thể.  

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được phép sao chép, tái xuất bản và sửa đổi hoặc truyền tải bất kỳ nội dung và tài liệu ở trên website của Sale24h.vn. Trong các điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ của Sale24h.vn cho phép bạn sử dụng dịch vụ của Sale24h.vn với mục đích phi thương mại. 

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng những dịch vụ với mục đích hợp pháp và phù hợp với những điều khoản sử dụng của Sale24h.vn. Nghiêm cấm những hành vi sử dụng dịch vụ với mục đích có vi phạm pháp luật. 

6. Các thông tin cung cấp

Những thông tin được thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên website của Sale24h.vn chỉ được sử dụng với mục đích thông tin chung. Những thông tin này sẽ được Sale24h.vn cập nhật theo thời gian, tuy nhiên nội dung của chúng sẽ không nhất thiết được cập nhật đầy đủ hoặc không nhất thiết phải hoàn chỉnh.

Trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, cũng như các kết quả sử dụng của thông tin trên website không phải là trách nhiệm của Sale24h.vn. Bạn sẽ phải có trách nhiệm với hành động khi sử dụng thông tin trên website Sale24h.vn. 

7. Vấn đề vi phạm bản quyền

Đây là vấn đề rất quan trọng và chúng tôi đặc biệt quan tâm. Nếu có thông tin vi phạm bản quyền thì chúng tôi sẽ lập tức thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Khi bạn chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho website đã vi phạm bản quyền thì bạn có thể liên hệ và yêu cầu Sale24h.vn loại bỏ những thông tin đó. 

8. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tất cả những hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng đến bạn/bên thứ ba chúng tôi sẽ không có trách nhiệm. Đồng thời chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website Sale24h.vn.   

9. Từ chối các bảo đảm

Những tập tin được tải về hoàn toàn không được đảm bảo an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Do vậy bạn phải đảm bảo các yêu cầu để đáp ứng cho việc kiểm tra bảo vệ thông tin, virus hoặc các loại mã độc. 

>
0978.876.379
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon