Chính sách bảo mật thông tin người tiêu dùng

Chính sách bảo mật thông tin Người tiêu dùng

1. Mục đích thu nhập thông tin của Người tiêu dùng?

Khi thu thập được thông tin cá nhân của khác hàng, Sale24h.vn sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ, sản phẩm, những bài viết mới nhất, những thông báo mới nhất đến với khách hàng. 

Thông tin được thu thập chỉ khi bạn đăng ký nhận các bản tin theo lịch định kỳ từ Sale24h.vn

2. Thời gian lưu trữ thông tin?

Thời gian lưu trữ phụ thuộc vào sự tồn tại hoạt động của Website, của công ty. Trong trường hợp Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ thông tin thì Sale24h.vn sẽ tiến hành hủy bỏ theo yêu cầu. 

3. Sử dụng thông tin cá nhân như thế nào? 

Thông tin cá nhân được sử dụng nhằm mục đích để: 

  • Cung cấp thông tin các dịch vụ, sản phẩm, bài viết mới nhất đến với Người tiêu dùng
  • Cung cấp thông tin các chương trình giảm giá, khuyến mãi, voucher...
  • Thông báo, trao đổi, liên lạc giữa Người tiêu dùng với Sale24h.vn
  • Xác nhận thông tin về các giao dịch của Người tiêu dùng và Sale24h.vn

4. Những ai được tiếp cận với thông tin cá nhân Người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng trong trường hợp càn thiết, các cá nhân, cơ quan, tổ chức sau được quyền tiếp cận và thu nhập thông tin cá nhân của mình bao gồm:

  • Ban quản trị Sale24h.vn
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người tiêu dùng

  • Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng chỉ được phép thực hiện khi có sự đồng ý của Người tiêu dùng
  • Tuyệt đối bảo mật các thông tin, các giao dịch trực tuyết của Người tiêu dùng như hóa đơn, đơn hàng...
  • Sale24h.vn cam kết không không bán, không trao đổi, không chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào khác.

6. Các chương trình mà Sale24h.vn liên kết

Sale24h.vn có những bài viết, các chương trình liên kết với bên thứ 3 thông qua các bài viết, các dịch vụ, sản phẩm. Các trang web này đảm bảo tuyệt đới bảo mật thông tin khách hàng. Chính vì vậy, những trách nhiệm có trong nội dung trang web liên kết với Sale24h.vn sẽ không phải là trách nhiệm của Sale24h.vn.

>
0978.876.379
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon